ศาลจังหวัดสีคิ้ว
Sikhiu Provincial Court

ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสีคิ้ว